3. LEKCIJA – Misli postanejo stvari – Napotki 1/2

Prisrčno pozdravljeni pri TRETJI lekciji e-tečaja, ki nas uči, da misli postanejo stvari!

V 2. lekciji smo spoznali, da smo preko podzavesti povezani z Neskončnostjo, z Vesoljno zavestjo in da s svojim mišljenjem vplivamo nanjo. Naučili smo se, da mora biti naša podzavest odprta, kar pa je lahko nevarno, saj smo tako dovzetni za vplive, mnenja in prepričanja iz okolice. Takrat dobimo, kar so mislili ali želeli drugi in ne, kar si MI želimo ali mislimo. To se bo sedaj spremenilo, postopoma korak za korakom se učimo kako naj zavestno, konstruktivno, harmonično in sistematično mislimo in tako naši podzavesti posredujemo nove navade. Naša podzavest takoj prične z delom in udejanji nove navade, mi pa jih preko naših čutov zaznavamo v naši zunanjosti, videli smo, da nam vse to prinaša zakon privlačnosti. Citat pravi: »Naša okolica odraža pogoje, ki so posledica naše prevladujoče notranje naravnanosti«. Še enkrat: Naša okolica odraža pogoje, ki so posledica naše prevladujoče notranje naravnanost!

V Sistemu Univerzalnega Ključa se učimo kako svojo notranjo naravnanost spremenimo tako, da bomo v zunanjosti ustvarili drugačne rezultate. Zakon privlačnosti nam ne prinaša česar si želimo, ampak nam prinaša, kar smo, kar smo v naši podzavesti. Preko nje smo povezani z Veliko celoto, kjer je vse ENO, kjer se udejanja, kar smo. In če nam to ni všeč moramo zavestno vnesti konstruktivne in harmonične misli. S tem spremenimo svoje navade, obnašanje, govorjenje in nazadnje postanemo, kar si želimo.

Postopoma se bodo spremenile v naši notranjosti in zaznavali bomo drugačno realnost v zunanjosti. Teme 3. lekcije je »Misel postanejo stvari« in če nič ni bolj resnično kot to, saj je na enak način nastal ta e-tečaj, ki ga pravkar berete (za)misel se je udejanjila! V tretji lekciji spoznavamo naš solarni pleksus, ki se nahaja na zadnji strani želodca. Preko živca vagus je povezan z možgani, s sedežem našega zavestnega uma. Solarni pleksus ali sončni pletež je samostojno osončje v našem telesu in je povezava med nami in Univerzalnim ali Vesoljno zavestjo. Spoznali smo, da odločilno vplivamo na podzavest preko našega mišljenja, da misli, ki jih mislimo znova in znova, postanejo navade, se avtomatizirajo in nazadnje to postanemo mi sami. Takrat več ne rabimo razmišljati o tem, saj smo postali, kar smo mislili. Ko to dosežemo, oddajamo signale, vibracije, občutke na tej frekvenci – izžarevamo tisto kvaliteto, ki smo jo ustvarili. In kar oddajamo, resonira z našo zunanjostjo, in to »kvaliteto« nato zaznavamo preko naših čutov v naši okolici. Če nam ne ustreza, kar vidimo v zunanjosti, smo napačno razmišljali. Sedaj se učimo pravilnega mišljenja, učimo se, da naši podzavesti ne pošiljamo več negativnih misli, ampak le še pozitivne, harmonične in konstruktivne misli. Stric Charles pravi: »Kaj je najbolj naravna pot, da dosežeš svoj cilj? Mentalno se osredotoči na svoj cilj, in s tem ko se osredotočiš usodno vplivaš na podzavest.«

Ko se osredotočamo, hkrati izključimo druge misli, torej se takrat osredotočamo le na stvari, ki si jih želimo. Dve stvari ne moreta biti hkrati na enem mestu. In tako s svojim zavestnim razumom odločamo, kaj bomo mislili in na kaj se bomo osredotočali. Pravi, da kvaliteta, značaj in narava naših misli določa kvaliteto, značaj in naravo našega izžarevanja, torej kvaliteto, značaj in naravo naših izkušenj. Saj ne moremo sejati seme ene vrste in želeti plod druge vrste. To je nemogoče. V duhovnem svetu enako privlači enako in zato je tako pomembno, da se znamo telesno in mentalno nadirati in usmerjati.

Sedaj pa k vaji te lekcije: telesna sprostitev. Ko se zavestno podamo v tišino, moramo sprostiti vse mišice in živce. Takrat lahko energija neovirano teče, takrat ni upora, ki izčrpava telo. zato je vaja tretje lekcije telesna sprostitev. Ponovno sedimo v tišini 30 minut in se zavestno odločimo, ukažemo telesu, ukažemo mišicam in živcem naj se sprostijo. Naj te ne bo strah, saj smo vselej povezani z Univerzalnim. Uživaj v vaji!

Sedaj smo naredili že 3. korak! V naslednjem tednu pa se bomo mentalno sprostili. In že lahko vidite, kako se vaje sistematično nadgrajujejo: najprej telesna kontrola, nato mentalna kontrola, potem telesna sprostitev, v 4. lekciji pa mentalno sproščanje. Vztrajajte tudi v tem tednu! V lekciji najdete veliko zanimivih informacij, posrkajte jih, berite tako pogosto kot želite in ponovno preberite 2. in 1. lekcijo, saj se pri vsakem branju pojavijo nova spoznanja.