Alternativa zajema zelo široko področje in številne pojme ter različne razlage. Po definiciji je alternativa oblika zdravljenja, ki je vzporedna zahodni medicin