Kako se lotimo prve dejavnosti

Kako se lotimo prve dejavnosti je pomembno da začnemo počasi in dovolimo telesu, da se ogreje. Še posebno starejšim ljudem je priporočljivo ogrevanje pred vadbo…

Trideset dni do nove navade

Izvajajmo trideset dni do nove navade – načrtno, zavestno in dosledno. Telo se bo navadilo na povečano energijo, ki jo bomo prebudili v sebi.

Vztrajnost ne glede na okoliščine

Skrivnosti uspeha je vztrajnost ne glede na okoliščine. Dejstvo je da v enem dnevu ne moremo doseči dolgoročnega cilja, ampak je največkrat potrebno znova in znova ponavljati eno in isto dejavnost.

Motivacija

Za motivacijo lahko uporabite iste prijeme, kot ste jih uporabili pri hrani. To je postavitev jasnih ciljev, pisanje dnevnega poročila o izvedenih dejavnostih.

Uvajanje jutranje rutine

Urjenje v jutranji rutini oz. poseben jutranji postopek, s katerim se telo in um zažene in pripravi na nov dan.

Vaje za krepitev mišic

Vaje za krepitev mišic in večjo moč omogočajo ohranjanje mišične mase. Hoja in druge aerobne vaje nimajo tega učinka. To vključite v program drugi mesec.

Napotki za vaje z utežmi

Nekaj enostavnih napotkov za izvajanje vaj z utežmi. Koliko so težke uteži, za začetek ni toliko pomembno.Pazite le, da niso pretežke, da se vaja pravilno …

Sistematičnost pri vajah z utežmi

Kako uvesti sistematičnost pri vajah z utežmi. Na začetku je bolje, da izberete vsaj nekaj različnih vaj z manjšim številom ponovitev.