Poglavje duhovni razvoj razkriva dejstva, ki so ključnega pomena pri ljudeh, ki se razvijajo na osnovi osebne rasti in duhovnosti.

Religija in duhovnost

Religija in duhovnost Že od nekdaj je jasna razmejitev med pojmom religije in duhovnosti. Kljub temu da se na več ravneh opazno prepletata in sovpadata, sta to ločena in samostojna pojma. Mojster Choa Kok Sui, v knjigi “Existence of God is Self-Evident” (Obstoj Boga je samoumeven), opisuje, da “ima religija sektaško tendenco” (SSKJ – sektaštvo).…