Master Key System temelji na znanstvenih resnicah in omogoča razvoj posameznikovih sposobnosti. S posameznimi koraki, ki se med seboj povezujejo in nadgrajujejo nas uči, kako svoje sposobnosti spremenimo v dejanja, kako povečamo osebno učinkovitost in kako si pridobimo več energije, življenjske moči, postanemo bistroumnejši in umsko prožnejši.

Bralci, ki razumejo tukaj naštete duhovne zakone, si bodo pridobili sposobnost in z njo dosegali rezultate, o katerih niso upali niti sanjati in katerih nagrada bo nepopisno lepa. Charles F. Haanel

Projekt »Master Key System« temeljito spremeni naše življenje, v katerem nas vodi do spoznanja, zakaj je le-to do danes potekalo tako, kot je. Projekt je zasnovan kot 24-tedenski tečaj, kjer vsak teden obravnavamo novo lekcijo. V posameznih korakih je natančno razložen postopek, s katerim postopno osvajamo posamezne korake, spoznavamo same sebe in peljemo svoje življenje v želeno smer.

Ta postopek v svojem življenju uporablja večina uspešnih ljudji – zavestno ali nezavedno, ne glede na področje, na katerem ustvarjajo ali delujejo.


Nekaj velikih imen, ki so šli skozi Master Key system

Helmar Rudolph, ki je glavni aktivist Master Key Systema v Nemčiji je zelo preprosto in nazorno predstavil sistem in korake, ki si jih lahko ogledate spodaj.

Korak po korak se boste naučili prepoznati in uporabljati sposobnosti in spretnosti, ki se skrivajo v vsakem človeku. Sistem lahko uporablja vsak, ne glede na prepričanja, filozofijo, veroizpoved ali status. »Vsak«, ki si želi spremeniti in razvijati svoje življenje. Posamezne meditativne vaje vas duhovno razvijajo in vam vlivajo moč, ki vas bo korak za korakom vodila k notranji sreči in ustvarila harmonične okoliščine v vašem življenju.

Koraki so zasnovani za vsak teden. Vsak korak je naloga za ves teden, ker je pomembno da dobro razumemo in udejanjimo navodila preden preidemo k naslednji vaji. Namen posameznega koraka je, da vsak korak razumemo, ponotranjimo in uporabimo v svojem vsakdanjem življenju.

Po uspešno opravljenih korakih ne bomo isti kot prej. Svojo moč in sposobnost bomo lahko zavestno uporabili v vsaki življenjski situaciji, in z njihovo pomočjo si bomo lažje ustvarili življenje kakršnega si želimo. Jasnejše misli, boljša samokontrola, samonadzor, pozornost in osredotočenost na cilj nam bodo pomagali, da uresničimo svoje ideale in cilj. Posamezna poglavja dajejo tudi odgovore na eksistencialistična vprašanja o smislu in bogu ter nam razlagajo delovanje vesolja. Na preprost način nam razložijo povezavo med znanostjo in verovanjem, ki temelji na znanstvenih dejstvih.


Koraki in lekcije univerzalnega ključa

1.Zavest je moč
2. Metoda iskanja resnice
3. Misli postanejo stvari
4. Resnični “Jaz”
5. Zavest kot središče bivanja
6. S pozornostjo do uspeha
7. Moč zamišljanja
8. Vrednost resničnega mišljenja
9. Dejanje kot plod misli
10. Življenje v skladu z naravnimi zakoni
11. Induktivno mišljenje
12. Oblikovanje ideala
13. Zakon vzroka in posledice
14. Disciplina mišljenja
15. Zavestno sodelovanje z Vsemogočnostjo
16. Oblikovanje znanstveno resničnih idealov
17. Intuitivno zaznavanje s pomočjo osredotočanja
18. Zakon privlačnosti
19. Razvoj življenjske energije
20. Mišljenje kot resnična naloga življenja
21. Velike misli so skrivnost uspeha
22. Novo mišljenje, nov človek
23. Zavest o denarju v službi človeštva
24. Resnica, ki te osvobaja


Kako je sistem vplival na moje življenje

Master Key je v moje življenje prišel v času največjih pritiskov.

Ob prebiranju lekcij in rednemu izvajanju vaj tega programa se je v meni spremenil svet. Zunanji svet je tako dobil smisel, namen in kontrast.

Lekcije Master Key programa na razumljiv način razlagajo, razkrivajo in razjasnjujejo delovanje univerzalnih zakonov med tem ko nas vaje učijo prepoznati človeške nadpovprečne sposobnosti katerih se skozi redno izvajanje tudi naučimo uporabljati.

Ob izvajanju programa sem spoznal, da imamo sposobnosti s katerimi lahko zavestno vplivamo na svoje življenje. Vaje so mi omogočile izboljšati nadzor nad umom, mislimi in telesom, naučil sem se zavestno sprošlati in izklapljati napetosti v telesu. V neprijetnih, težkih in negativnih situacijah so se začele pojavljati nove poti in rešitve, izboljšale so se moje mentalne, vizualne in intuitivne sposobnosti. Vizualne sposobnosti so postale čistejše in ostrejše – življenje je dobilo barve in kontrast. Življenjske situacije in stvari sem lahko opazoval iz druge perspektive, in še veliko bi lahko našteval.

Tako kot sposobnosti se je ob tem programu spremenil tudi moj pogled na svet, na okolje, položaj in situacije. V želji, da bi se zavedanje in zavest človeštva razvilo je nastala aplikacija, kjer je prebiranje in izvajanje vaj preprostejše in bolj zabavno. Aplikacija, globina in širina tega programa je neprecenljiva. Cena programa vključuje na stotine ur urejanja in oblikovanja vsebine in spodbuja, da se resno lotite programa.

Program traja najmanj 6 mesecev in je namenjen predvsem tistim, ki imajo resene namene o osebnostni spremembi. Lekcije in napotki so dopolnjeni s slikovno, video in audio vsebino, ki posameznika vodijo in spodbuja ob vsakem koraku. Če se podaš v osebni izziv ti želim veliko samodiscipline, zabave in kreativnosti. Za nasvete, napotke in smernice z veseljem priskočim na pomoč.