Komplementarne metode zajemajo zelo široko področje in številne pojme ter različne razlage. Po definiciji je komplementarna oblika zdravljenja dopolnilo zahodni medicini.