Bližnjica do sreče

Najdaljša pot je bližnjica do sreče. V očeh Naključja smo vsi enaki in za vse veljajo enaka pravila. Kdor se tega zaveda, lahko sprejme življenje, kot mu ga namenja Naključje.