Filozofija kitajske astrologije

Na kitajsko astrologijo je vplival taoizem, ena od starih ver na Kitajskem. Tao (pot) pravi, da ima vse v vesolju lastnost oziroma vidik, ki je moški ali ženski, napreden ali nazadujoč, svetel ali temen. Vse se nenehno suče med dvema nasprotjema, ki nista v konfliktu, temveč se dopolnjujeta.

yin yangJin in jang

Pola se imenujeta jang (moški) in jin (ženski), predstavlja pa ju simbol, v katerem je v vsaki polovici tudi drobno seme nasprotne energije – znamenje njune medsebojne odvisnosti. Obe energiji sta nujni in uravnavata druga drugo, skupaj pa ustvarita celoto.

Pet elementov

Temeljne lastnosti so razčlenjene z enim od petih elementov: z vodo, lesom, ognjem, s kovino in z zemljo. Vsaka žival in leto je označeno z jinom ali jangom, vlada pa mu en element. Živali so razdeljene v štiri skupine. Vodne živali so podgana, bivol in prašič, les vlada tigru, zajcu in zmaju, ogenj kači, konju in kozi. Opica, petelin in pes so pod vplivom kovine, zemlja pa ne vlada živalim, temveč vpliva na določena leta.

Zemeljski elementiV smeri urnega kazalca od zgoraj

Voda je povezana s severom; komunikacija, občutljivost in intuicija.

Les je povezan z vzhodom; vzgoja, ustvarjalnost in rast.

Ogenj je povezan Z jugom; strast, inteligentnost in gibanje.

Kovina je povezana z zahodom; uporabnost in zanesljivost.

Zemlja je središče; ravnovesje, zanesljivost, temelj.

Šestdesetletni cikel

Ker je v kitajskem astrološkem sistemu dvanajst živali in pet elementov, to pomeni 60 različnih živalskih tipov, ki se zvrstijo v 60-letnem ciklu; polovica teh let je jin, preostala pa jang. 60-letni cikel je pomemben, saj je vsako leto posebno in enkratno – človek po horoskopu ni le ena od dvanajstih živali, temveč tudi različen tip te živali. Če smo jang vodni tiger, sta naš značaj in življenje drugačna od janga lesenega tigra. Če dodamo še dvanajst mesecev leta, ki so v kitajskem horoskopu prav tako pomembni, in dvanajst odsekov posameznega dneva, je mogočih kar 8640 različnih kombinacij horoskopa (pet elementov množimo z 12 živalmi, z 12 meseci in še z 12 odseki dneva).