Hiše v astrologiji

HišeNebo je razdeljeno na dvanajst sektorjev, ki jih imenujemo hiše. To niso nebesna telesa ali zvezdni sistemi, temveč pokrivajo vsa področja človekovega razvoja. Hiša, v kateri leži planet ali ozvezdje, je pomembna, saj kaže na področje, ki bo pod njegovim vplivom. Planet pokaže, kako se bo izrazila neka lastnost, ozvezdje nakazuje obliko tega izraza, hiša pa, na kaj bo vplivala.

Prva hiša: rojstvo

Prva hiša predstavlja našo osebnost, telesno zdravje, način, kako se predstavimo drugim, in naš videz.

Druga hiša: lastnina

Druga hiša predstavlja našo lastnino. Povezana je z bogastvom, materialnimi dobrinami in osebno lastnino. Predstavlja tudi občutke.

Tretja hiša: mišljenje

Tretja hiša je povezana s tem, kako razmišljamo o svetu, sporočamo svoje zamisli in kako se izražamo.

Četrta hiša: dom

Četrta hiša je povezana s krajem našega življenja: z našimi koreninami, s predniki, starši in z družino.

Peta hiša: ustvarjalnost

To je hiša užitka, prostega časa in druženja.

Šesta hiša: delo

To je hiša zaposlitve, posla, poklicnih priložnosti in odnosov pri delu.

Sedma hiša: srce

To je hiša odnosov in ljubezni, poroke in dolgotrajnega partnerstva.

Osma hiša: radodarnost

Osma hiša je hiša odnosa, naj bo do spolnosti, denarja in zamisli. Tam se razkrije naša radodarnost – oziroma skopost.

Deveta hiša: um

Deveta hiša kaže, kako se učimo: našo izobrazbo in vzgojo, pa tudi študij v odraslih letih.

Deseta hišaDeseta hiša: osebne ambicije

To je hiša naših želja: naših sanj in ciljev, hrepenenja in vzgibov.

(Deseta hiša pokriva področje posvetnih ambicij, želja in težnje po uspehu v življenju.

Enajsta hiša: prijateljstvo

Enajsta hiša kaže, kako zabavamo svoje prijatelje in znance in koliko se vdajamo osebnemu užitku.

Dvanajsta hišaDvanajsta hiša: samota in anonimnost

Dvanajsta hiša je hiša samote in osamljenosti, smrti in podzavestnega. Predstavlja tisto, česar se bojimo.

(Dvanajsta hiša predstavlja tisto, česar se bojimo in ne moremo poznati: podzavestnih impulzov, osame, spanca in smrti.)